Vyrástla som v športovej rodine a pohyb bol pre mňa vždy prirodzenou súčasťou života. Od detstva som sa motala medzi atlétmi a venovala som sa tenisu. Získavala som skúsenosti pri rôzne zameraných pohybových i kondičných prípravách. Počas štúdia na strednej škole som začala so záujmom a zvedavosťou pracovať s malými športovcami. Mám vysokoškolské pedagogické vzdelanie. Už niekoľko rokov sa venujem pohybovým aktivitám s deťmi a pre deti. Trénovala som menšie deti popri strednej i vysokej škole, s odstupom času som sa stala maminou a na pohyb som sa začala pozerať aj z perspektívy rodiča. 

Keď sa mi naskytla príležitosť pracovať a tešiť sa z pohybu s najmenšími, uvedomila som si, že akčnosť detí mi veľmi prirástla k srdcu. Deti na Veselých krôčkoch si len utvrdzujú, že radosťou z pohybu sme si k sebe navzájom bližší a spolu so mnou objavujú vlastné možnosti, učia sa nové zručnosti a tešia sa z nich. 

 
 

Mgr. Ivana Fratričová

Je úžasné byť sprievodcom k radosti z vlastného pohybu deťom a môcť zapáliť iskričky nadšenia.