Mamina 3 detí, športovkyňa i trénerka, práci s deťmi a malými športovcami sa venuje od svojich 15 rokov, má vysokolšké pedagogické vzdelanie a je absolventkou ceftifikovaného pohybového vzdelávania detí predškolského veku i trénerskych kurzov. 

 

 

Mgr. Ivana Fratričová

Keď sa mi naskytla príležitosť pracovať a tešiť sa z pohybu s najmenšími, uvedomila som si, že akčnosť detí mi veľmi prirástla k srdcu. Deti na Veselých krôčkoch si len utvrdzujú, že radosťou z pohybu sme si k sebe navzájom bližší a spolu so mnou objavujú vlastné možnosti, učia sa nové zručnosti a tešia sa z nich. Je úžasné byť sprievodcom k radosti z vlastného pohybu deťom a môcť zapáliť iskričky nadšenia.“