Lektorka má vysokoškolské pedagogické vzdelanie, vyrástla v športovej rodine, pohyb bol pre ňu vždy prirodzenou súčasťou života. Od detsva sa venovala tenisu a získavala skúsenosti pri rôzne zameraných pohybových i kondičných prípravách. Počas štúdia na strednej škole začala so záujmom a zvedavosťou pracovať s malými športovcami. Už niekoľko rokov sa venuje pohybovým aktivitám s deťmi a pre deti. Trénovala menšie deti popri strednej i vysokej škole, s odstupom času sa stala maminou a na pohyb sa začala pozerať aj z perspektívy rodiča. 

S deťmi navštevovali cvičenia v Babyfite, kde sa odhodlala absolvovať v roku 20012 certifikačný kurz Pohybovej prípravy detí predškolského veku. Keď sa jej naskytla príležitosť vyskúšať si prácu pohybovej lektorky detí do 4 rokov, uvedomila si, že cvičenia jej veľmi prirástli k srdcu. Deti na Veselých krôčkoch si len utvrdzujú, že radosťou z pohybu sme si k sebe navzájom bližší a spolu s lektorkou objavujú vlastné možnosti a spolu sa z nich tešia. 

 
 

Mgr. Ivana Fratričová

Je úžasné byť sprievodcom k radosti z vlastného pohybu deťom a môcť zapáliť iskričky nadšenia v ich očkách.